Sunday, 9 January 2011

ชนิดของภาพกราฟิก

ชนิดของภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งเป็นตามวิธีการประมวลผล

1. การประมวลผลแบบ Raster หรือแบบบิตแมป (Bitmap) ลักษณะภาพแบบนี้ ค่าสีหรือจุดสีจะมีค่าคงที่ตายตัว ตามการสร้างภาพที่มีความละเอียดต่างกันไป ซึ่งเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี ภาพชนิดนี้มี ข้อจำกัดในเรื่องของค่าสี เมื่อมีการขยายภาพจะทำให้ ความละเอียดของภาพลดลง และสิ้นเปลืองหน่วยความจำ ตัวอย่างภาพชนิดนี้เช่น ภาพที่มีนามสกุล .BMP , .PCX , .TIF , .JPG , .MSP , PCD , .PCT

2. การประมวลผลแบบ Vector หรือ object-Oriented Graphics ลักษณะภาพแบบนี้ ค่าสีหรือจุดสีมีการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ไม่มีค่าคงที่ โดยหากมีการย่อขยายรูป เปลี่ยนแปลงขนาดรูป ก็จะทำให้ความละเอียดของภาพไม่ลดลง นอกจากนี้ขนาดของไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่าภาพ bitmap ตัวอย่างภาพชนิดนี้เช่น ภาพที่มีนามสกุล .EPS , .WMF , .CDR , .AI , .DRW , .PLT

No comments:

Post a Comment